Càbala Queer

Per què Càbala Queer?

La Càbala, com moltes tradicions espirituals, és patriarcal, binarista, fomentadora dels estereotips de dona i d’home i no té en compte la diversitat sexual i de gènere. Alhora té molt potencial i un gran ventall de possibilitats. Per això, crec que és important extreure’n la saviesa des d’una mirada queer, perquè les persones queer i totes aquelles a qui els ressoni, puguem gaudir dels fruits de la Càbala sense necessitat de sentir-nos exclosis/incòmodes/enfadadis/moltestis/etc. Sentint-nos respectadis, inclosis, en un espai de cura i d’acompanyament obert a totes les diversitats i celebrant la diferència.

Com ho faig? Com la queeregem?

Adaptant la informació i coneixements gràcies al meu bagatge espiritual i d’activista LGTBIQ+, a través de canalitzacions dels guies i de la meva intuïció.

Estant oberta a escoltar diferents opinions i intentant trobar teories més inclusives i més afins a la societat real.